Fordøyelsens betydning

Vi kan ikke nyttiggjøre oss næringsstoffene i maten før den er fordøyd og tatt opp av kroppen. Påstanden «du blir hva du spiser» kan med andre ord bli til «du blir det kroppen din fordøyer». Har du lyst å være med på en liten reise gjennom fordøyelsessystemet vårt?

Fordøyelsen starter allerede i munnhulen. Det er viktig å tygge maten godt.  Her blandes maten med spytt som inneholder enzymer. Så kommer maten ned i magesekken. Her blandes den med magesaften. Den er veldig sur, dvs en pH på mellom 1,6 og 2,6. Det at den er så sur gjør at det meste av bakterier og andre levende organismer i maten blir drept.  Magesafta inneholder saltsyre og pepsin. Pepsin spalter proteiner i maten. Det produseres også intrisic faktor som binder seg til vitamin B12, som er avgjørende for at B12 vitaminet kan tas opp i den siste del av tynntarmen. I magesekken spaltes også mineraler og det produseres mange hormoner i mageslimhinnen som er med å styre resten av fordøyelsen. I dag er det veldig vanlig å ha for lite magesyre.

Vårt moderne kosthold med høy andel av lettfordøyelige karbohydrater og mye stress er faktorer som bidrar til en nedsatt magesyreproduksjon. Også mangel på zink, vitamin B6, jod eller salt kan føre til redusert magesyreproduksjon. Symptomer som sure oppstøt og halsbrann, oppblåsthet etter måltider, urolig mage, veksling mellom diare og forstoppelse, ufordøyd mat i avføringen er alle symptomer på for lite magesyre.  At det er nok magesyre er m.a.o helt avgjørende for at resten av fordøyelsen skal fungere optimalt og det er særlig opptaket av B-vitaminer, mineraler og aminosyrer som blir skadelidende. Ved symptomer som dårlig hud, hår og negler er det grunn til å sjekke om man har nok magesyre. Å drikke for mye til måltidene vil også tynne ut magesyra og det er ikke gunstig. Drikk derfor hovedsakelig utenom måltidene. Selv om for lite magesyre er mye mer vanlig en for mye magesyre så er det noen som har for mye magesyre.

Neste kapittel i fordøyelsen skjer i tynntarmen. Fra magesekken slippes det små porsjoner «magevelling» ut i tynntarmen med jevne mellomrom. Tynntarmen vår er ca 5 meter lang og første delen kalles tolvfingertarmen. Her tilsettes galle og bukspytt og det sure innholdet fra magesekken blir basisk. Det er i tynntarmen at alle næringsstoffer blir spaltet og sugd opp. Det skjer gjennom tarmslimhinnen som består av et utall av tarmtotter som gjør overflaten veldig stor. Tarmslimhinnen er veldig selektiv og en frisk tarm slipper kun igjennom ferdig fordøyde og spaltede næringsstoffer som tas opp av blodet.

Siste del av tarmen er tykktarmen. Tykktarmen er ca 1,5 meter og her tas vann og salter opp. I tillegg er det her mange av de komplekse karbohydratene brytes ned og det skjer ved hjelp av bakterier. Tykktarmen kalles også kroppens fermenteringsorgan og ved fermentering er det melkesyreproduserende bakterier som gjør jobben.  Dette er «gode» bakterier som det er gunstig å ha i tarmen. I tykktarmen er det også «onde» bakterier, som f.eks colibakterier, men de holdes nede av de gode bakteriene i en frisk og sunn tarm.  Tykktarmens bakterieflora er ulik fra person til person og her snakker vi om veldig komplekse «greier» som ingen har full oversikt over pr i dag, men det er stor enighet om at bakteriefloraens sammensetning er av stor betydning for utvikling av mange sykdommer. Bakteriefloraen påvirkes bl.annet av hva vi spiser, stress, antibiotikakurer og annen legemiddelbruk.  Også tilsetningsstoffer i maten som konserveringsmidler og andre tilsetningsstoffer samt sprøytemidler er også med på å påvirke bakteriefloraen i tarmen. En annen faktor som er viktig med hensyn på tarmen, er at den tømmes regelmessig, helst hver dag. Tarminnhold som blir værende for lenge i tarmen kan bli liggende og gjære og det er ikke gunstig.

«Lekk tarm»

Du har sikkert spist pølser som er laget med naturtarm? Det er tynntarm fra dyr som er vasket og renset før den blir brukt i pølseproduksjon. Har du tenkt på hvor tynn den er? Så tynn er din og min tynntarm også. Denne tynne tarmen har masse små hull som er akkurat passe stor til at den slipper igjennom næringsstoffer fra maten du har spist over i blodet. Hvis tarmslimhinna får litt større hull en den skal ha så kalles det» lekk tarm». Dvs den får så store hull at den slipper igjennom stoffer som normalt ikke skal slippe gjennom, og da kommer det såkalte kroppsfientlige stoffer over i blodet som immunforsvaret så reagerer på.  Du kan lese mer om lekk tarm og hvilke symptomer det kan gi her Det er flere ting som kan skape sykdommer og problemer med næringsopptaket og tarmpermeabiliteten.

Både betennelser i tarmslimhinnene, sopp, parasitter og «lekk tarm» kan gi diverse helseplager og sykdommer som f.eks autoimmune sykdommer, allergi, astma, psykiske plager, depresjoner o.l. De siste årene er det kommet mer og mer forskning som tyder på at sykdommer og ubalanser tarmen kan være årsak til mange sykdommer. I tarmene våre finner vi ca 80% av immunforsvaret og stort antall av nerveceller og hormonproduserende celler og ikke for å snakke om bakterier (tykktarmen). Som soneterapeut kan jeg på en enkel måte finne ut hvordan det står til i mage-tarm systemet ditt.

Har du en fordøyelse som trenger en sjekk eller litt hjelp? Ta kontakt i dag

TA KONTAKT I DAG