Magnesiumprotokollen / RCP (RootCauseProtocol)

Magnesiumprotokollen / RCP (RootCauseProtocol)

Ubalanse i mineraler er en underliggende årsak til sykdommer. Ved hjelp av «Magnesiumprotokollen» kan du få balanse i mineralene tar man tak i ubalansene i mineralene i kroppen som er den underliggende årsaken til mange sykdommer.

Massasje

Massasje

Lag en liten innledning til artikkelen her som beskriver innholdet.

Tester

Tester

Fjellfrisk tilbyr matintoleransetester og hårmineralanalyse