Magnesiumprotokollen / RCP (RootCauseProtocol)

Ubalanse i mineraler er en underliggende årsak til sykdommer. Ved hjelp av «Magnesiumprotokollen» kan du få balanse i mineralene tar man tak i ubalansene i mineralene i kroppen som er den underliggende årsaken til mange sykdommer.

Priser

Har du lite energi til barna dine?

Massasje

Lag en liten innledning til artikkelen her som beskriver innholdet.

Tester

Fjellfrisk tilbyr matintoleransetester og hårmineralanalyse

Soneterapi

Fjellfrisk tilbyr soneterapi i Hemsedal og Gol. Soneterapi i Hallingdal.