Om Fjellfrisk

Priser

Priser

Priser  Konsultasjoner / Behandling  Priser gjelder fra 1.1.2021 og økningen skyldes påslag av moms) Soneterapi behandling                  kr 690,-   (helg 850,-) Førstekonsultasjon  (ca 1,5 time) kr 1.250,- Soneterapi barn under 12 år                 kr 550,-...