RootCauseProtocol (RCP)/Magnesiumprotokollen

RootCauseProtocol (RCP)/Magnesiumprotokollen

Mineralmangler og ubalanse i mineraler er en underliggende årsak til sykdom. Ved hjelp av the Root Cause protocol (RCP) kan du få biokjemien i kroppen i balanse igjen og du vil oppleve å få mer energi og friskhet.

Tester

Tester

Fjellfrisk tilbyr matintoleransetester og hårmineralanalyse

Mat som medisin

Mat som medisin

La din mat bli din medisin. ved å ta gode matvalg legger du grunnlaget for en bedre helse og mer energi i hverdagen.