Bonuser

5 Stress

Hei! Innholdet i denne modulen er ferdig. Jeg håper du får mye ut av denne. NB! Et bonuskapittel til slutt “Finn din indre styrke” er under produksjon.   Hilsen Tone 🙂

4 Fordøyelsen og næringsopptak

Modulen er klar 🙂 Gi meg tilbakemelding hvis det er noe du lurer på eller savner. Send det gjerne på mail til tone@fjellfrisk.no Husk at du alltid kan stille spørsmål eller lufte det du har på hjertet i den lukkede fb gruppa “Frisk med RCP metoden –...