Magnesiumprotokollen og RCP (RootCauseProtocol)

Har du autoimmune tilstander i kroppen din? Eller stoffskiftproblemer, allergi, neurodegenerativ sykdom, fatigue eller lignende?

Da kan Magnesiumprotokollen og RCP (The RootCauseProtokoll) være noe for deg.

Kroppen vår er helt avhengig av mineraler. Det er når mineralene kommer i ubalanse at sykdom oppstår.  Vi er helt avhengig av å ha nok mineraler i kroppen for å være friske.

» Sykdom er metabolske dysfunksjoner, forårsaket av mineral i ubalanse» Morley Robbins, Copernican Institute

Jeg har tatt utdannelsen til RCP-consultant hos Copernican Institute i USA og grunnleggeren,  Morley Robbins brukte mange år på å studere hvordan ubalanser i mineralene i kroppen vår er den underliggende årsaken til sykdom.  Du kan lese mer her. Han har hjulpet mange tusen klienter til en bedre helse!

Alle autoimmune tilstander og mange andre sykdommer har til felles at det er en dysfunksjon på cellenivå i en eller annen form. Cellulær dysfunksjon oppstår når det er ubalanse i mineraler.

Det er særlig 3 mineraler som er i fokus:

Magnesium
Magnesium er et mineral som inngår i over 300 prosesser i kroppen og som forbrukes under stress. Maten vi spiser inneholder også mindre magnesium nå enn før.  Når vi begynner å mangle magnesium så starter det en degenerativ prosess i kroppen .   

Kobber
Energiproduksjonen i  cellene krever også kobber og  kobberet må være «biotilgjengelig».  

Jern
Biotilgjengelig kobber «styrer» jernet og sikrer at jern har nødvendig «støtte» for å fungere riktig.  Hvis ikke, så hoper jernet seg opp inni cellene dine og lager et surt miljø. Morley har skrevet mange «poster» om hva for mye fritt jern i kroppen kan føre til av sykdom, og du kan lese mer om det her.

En kropp som ikke har nok av biotilgjengelige mineraler er mineralutarmet og har ikke de ressursene den trenger for å lage nok energi og den klarer heller ikke å kvitte seg med avfallsstoffer raskt nok.

Hvis du ikke løser den underliggende årsaken til helseproblemene dine, så vil kroppen din ikke komme i balanse sånn at den kan fungerer som den skal. Symptomene dine vil vedvare og du vil fortsette å føle deg utmattet og syk.

Ved hjelp av «magnesiumprotokollen» og TheRootCauseProtocol  jobber jeg med å hjelpe deg å få balanse i mineralene og å reparere cellulær dysfunksjon. For å kartlegge mineralnivåene i kroppen din må du ta noen blodprøver hos legen og en Hårmineralanalyse.  For å rette opp ubalansene i kroppen bruker vi kun naturlige tilskudd og helst via mat.

 Magnesiumprotokollen / TheRootCauseProtocol kan inngå i Fjellfriskprogrammet

Ta kontakt for en uforpliktende prat hvis du vil vite om magnesiumprotokollen/ RCP kan være noe for deg!