Magnesiumprotokollen/ the Root Cause protocol, hva, hvorfor og hvordan

Morley Robbins er amerikaneren som begynte å skrive om magnesium etter at han selv hadde fått hjelp for en Frozen Shoulder ved hjelp av kiropraktikk og tilskudd av magnesium. Boka The Magnesium Miracle av Carolyn Dean, MD ND var det som fikk han til å forstå at magnesiummangel er et stort problem i den moderne verden. Han lagde sin egen blogg og begynte å skrive om alt magnesium var involvert i på sin hjemmeside gotmag.org. Så begynte han å få mange henvendelser fra folk som ville ha hjelp. For mange var magnesium svaret, men stadig oftere møtte han personer hvor det ikke løste problemene. Han søkte videre og fant ut at det var to andre mineraler; kobber og jern, som var særdeles sentrale i kroppen. Og hvordan kobberet må være biotilgjengelig for å «styre» og hindre jern i å bli lagret i organer og vev og bli toxisk. Og han fant et element til og det er fraktproteinet ceruloplasmin, som produseres i leveren og som er det som gjør kobberet biotilgjengelig.

Kan uregulert, lagret jern være en stor årsak til kroniske sykdommer?
Han har han skrevet over 70 blogginnlegg om jern med utgangspunkt at faren for jerntoksisitet er større enn for jernmangel. Alle innleggene hans er grundig dokumentert med publisert forskning som viser at jern som ikke er under kontroll i kroppen, er farlig og kan være en viktig årsak til alle disse «rare» sykdommene dagens forskere ikke finner ut av. Mye tyder at en viktig faktor for at kroppen skal holde seg frisk, er å ha jern under kontroll eller hindre lagring av fritt jern.

I mars 2018 publiserte forskerne Kell og Pretorius en artikkel som underbygger dette. Tittelen på den er: If there is an effect, there must be a cause. Den omhandler kroppens håndtering av jern ved infeksjoner, betennelser og kroniske sykdommer. De hevder at det er mye som tyder på at uregulert jern er en viktig årsak til kroniske sykdommer.

Forskjellen mellom jernmangelanemi og anemi fra kroniske sykdommer er at den første situasjonen er en reell jernmangel mens den andre er en situasjon hvor jern ikke er tilgjengelig for produksjonen av røde blodlegemer samtidig som makrofagene (en type immunceller) er fulle av jern.

Kobber regulerer jernet
I denne sammenhengen er det viktig å se på rollen kobber spiller for reguleringen av jern i kroppen. Flere av de enzymene som er involvert i behandlingen av jern, er avhengig av kobber. De viktigste enzymene er en gruppe som kalles ferroksidaser. Jern er et mineral som i stor grad resirkuleres i kroppen. Ca 70% av jernet er i de røde blodcellene i form av hemoglobin. Når røde blodceller dør etter ca 4 måneders levetid, blir de spist av makrofager (hvite blodceller) For at makrofagene skal kunne avgi jernet til bruk i nye røde blodceller igjen, må jernet endre form. Til det trengs biotilgjengelig kobber med ferroksidase funksjon og kobberet er biotilgjengelig når det er bundet til fraktproteinet ceruloplasmin. Ferroksidase er kroppens viktigste antioksidant.

Og nå nærmer vi oss hele essensen i magnesiumprotokollen/RCP:
– Stimulere kroppens produksjonen av ceruloplasmin i leveren, blant annet ved hjelp av retinol og magnesium.
– Gjøre kobberet biotilgjengelig ved å koble det til ceruloplasmin.
– Sørge for at jernet blir resirkulert og tilgjengelig for produksjonen av nye røde blodceller og hindre fritt jern i å ødelegge vev i kroppen. Fritt jern oksiderer da det konkurrerer med cellene om oksygenet.
Men alt starter med stress. Stress over lang tid er kroppens største trussel. Stress gjør at magnesium forbrennes (magnesium burning rate!) og vi utvikler magnesiummangel inne i cellene våre. Maten vi spiser inneholder også mye mindre magnesium nå enn for noen tiår siden. Magnesiummangel hemmer igjen leverens evne til å produsere ceruloplasmin og vi har den negative spiralen i gang.

Hva går protokollen ut på?
Protokollen består av noe du skal stoppe med og en del forskjellige tiltak du skal starte med. STOPP lista er veldig viktig. Noen av tingene på STOPP lista er det mange som tar i dag; multivitamintilskudd, D-vitamin og C vitaminer i form av askorbinsyre. Hovedgrunnen bak disse anbefalingene er at vi bør benytte naturlige kilder, dvs matbaserte, for å få dekket behovet for disse nødvendige næringsstoffene.
Når det gjelder hva som er optimalt D-vitaminnivå i kroppen, er det ulike meninger om blant ekspertene. Den forskningen som Morley legger til grunn i denne protokollen er at lavt nivå av lagret vit D er en indikasjon på inflammasjon i kroppen og magnesiummangel. Men det viktig å huske på at D-vitamin er et hormon som kan ha mange forskjellige virkninger i kroppen, blant annet så kan det senke det mineralet kalium og øke kalsium i vevet. Det siste er ikke ønskelig, da kalsium skal være i beinmassen. Igjen så er det viktig å forstå at det skal være balanse i næringsstoffene da de jobber sammen.

C vitaminer, syntetisk askorbinsyre eller naturlig form?
De C-vitamintilskuddene som er på markedet som kosttilskudd i dag, er askorbinsyre eller annen syntetisk form. At store doser C-vitamin i form av askorbinsyre over tid hemmer bindingen av kobber til ceruloplasmin, ser ut til å være bra dokumentert. At C-vitaminer fra mat/naturlige kilder er en god kilde for å bygge biotilgjengelig kobber, er hovedgrunnen til at magnesiumprotokollen sverger til C-vitaminer fra mat eller av frukt/bær, på engelsk «whole food vitamin C». Men den må være tørket på en ytterst skånsom måte for å bevare C-vitaminene. Skolemedisinsk behandling av akutt sykdom med store doser askorbinsyre/askorbat er noe helt annet.

Andre tiltak på protokollen:
Andre tiltak på protokollen er B-vitaminer fra mat (storfelever, biepollen, Rice Bran, næringsgjær), D-vitaminer og Retinol (A-vitamin) fra fet fisk, animalsk fett og torskeleveroljen Rosita.

Næringsopptak og slitne binyrer
De fleste sykdommer er også linket til et dårlig næringsopptak i tarmen på grunn av en dårlig fungerende fordøyelse. Å styrke fordøyelsen og nok magesyre er derfor helt essensielt på protokollen. Det samme gjelder binyrene. Slitne binyrer er noe mange har symptomer på i dag. Vi jobber med å styrke de ved å tilføre de mineralene de trenger for å fungere optimalt. Det er Magnesium, Kalium, Natrium og vitamin C.

Hvis du ønsker å få mer informasjon om magnesiumprotokollen/RCP er du velkommen å bli med i den gratis, lukkede Fb gruppen “Naturlig frisk med Fjellfrisk” . Der finner du også informasjon om hvilke tester og prøver som er anbefalt å ta for å kartlegge hvor dine ubalanser er. Ta gjerne kontakt med Fjellfrisk for mer info om protokollen, prøvetaking, konsultasjon for tolkning av prøvesvarene og personlig veiledning for oppstart på protokollen.

Referanser:

About

The Root Cause Protocol

Kell_Pretorious_2018_No effects without causes- the Iron Dysregulation and Dormant Microbes hypothesis for chronic, inflammatory diseases
Weiss_2005_Anemia of chronic disease
Doguer_et al_2018_Intersection of Iron and Copper Metabolism in the Mammalian Intestine and Liver
Lancet_2018_editorial_Vitamin D and bone density, fractures, and falls- the end of the story?
Bolland_2018_Effects of vitamin D supplementation on musculoskeletal health- a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis
Mangin_2014_Inflammation and vitamin D- the infection connection
Harris_1991_ A role for ascorbic acid in copper transport
Kadiiska_1992_ In Vivo Evidence of Hydroxyl Radical Formation after Acute Copper and Ascorbic Acid Intake: Electron Spin Resonance Spin-Trapping Investigation