Priser 

Konsultasjoner / Behandling

Soneterapi behandling                  kr 690,-   (helg 850,-)

Soneterapi barn under 12 år                 kr 550,-

Førstekonsultasjon,  fra kr 1125,- 

Konsultasjon 1 time          kr 1125,-   (online, telefon eller på klinikken)

Konsultasjon 1,5 time  kr 1.690,-   (online, telefon eller på klinikken)RCP konsultasjon        kr 1.690,- (online, telefon eller på klinikken)

Skriftlig tilbakemelding etter konsultasjon kr 500,- (gjelder ikke RCP konsultasjon)

Ørelysbehandling             kr 550,-

Hårmineralanalyse          kr 1 590,-Konsultasjon for  gjennomgang av hårmineralanalysen kommer i tillegg eller inngår i RCP konsultasjon.

York Matintoleransetest:
Test 158 mat- og drikkevarer          kr 2.750,-
En halv times konsultasjon (pr telefon eller på klinikken) i etterkant er inkludert i prisen.

Røykeslutt/snuskutt med hypnose, «pakke» med 3 timer     kr. 4.750,-

NB! Avbestilling av timer må skje minst 24 timer før og på en hverdag. Uteblitte timer eller timer som ikke er avbestilt blir fakturert i sin helhet.

Du kan bestille time her