RootCauseProtocol (RCP)/Magnesiumprotokollen

RootCauseProtocol (RCP)/Magnesiumprotokollen

Mineralmangler og ubalanse i mineraler er en underliggende årsak til sykdom. Ved hjelp av the Root Cause protocol (RCP) kan du få biokjemien i kroppen i balanse igjen og du vil oppleve å få mer energi og friskhet.